Nieuws uit je eigen regio!
Nieuws uit je eigen regio!

Doe je ook een keer mee met Sociaal Tuinieren met jouw team?

Een KLM teamleidster was zo enthousiast over de tuindag Sociaal Tuinieren in Overdie op 16 september, dat ze vorige week terugkwam om met haar eigen team van maar liefst 15 vrijwilligers aan de slag te gaan in dezelfde straat! ’s Ochtends vergaderen en een heerlijke lunch bij buurthuis Overdie Ontmoet en ’s middags de handen uit de mouwen steken voor bewoners in de wijk.

Wederom een succesvolle en gezellige middag waar er in 5 tuinen van bewoners die het zelf niet kunnen werd gespit, gesnoeid, onkruid werd gewied, tegels werden weggehaald en een aantal tuintjes duurzaam werden beplant. Een bewoonster van een flatgebouw tegenover de tuintjes die hoorde dat de KLM vrijwilligers terugkwamen om meer groenwerk te verrichten, wilde ook iets bijdragen en samen met haar ambulante begeleidster van dnoDoen en ondersteund door Woonwaard organiseerde ze een koffietafel met lekkers voor in de pauze. Ook buurtbewoners kwamen een bakkie doen. Voor herhaling vatbaar!

Doe je ook een keer mee met Sociaal Tuinieren met jouw team? Aanmelding en informatie via info@presentalkmaar.nl
#sociaaltuinieren #presentalkmaar #stichtingpresent #alkmaar #klm #overdieontmoet #woonwaard #dnodoen #teambuilding #maatschappelijkverantwoordondernemen #socialecohesie #groeneaandacht #vrijwilligerswerk #team