Nieuws uit Alkmaar en de regio!
Nieuws uit Alkmaar en de regio!

Gemeente Heerhugowaard gaat speculatie met koopwoningen aanpakken

HEERHUGOWAARD – Om speculatie en het opkopen van woningen door beleggers zo veel mogelijk te voorkomen breidt de gemeente Heerhugowaard de zelfbewoningsplicht en overwinstregeling uit naar nieuwe koopwoningen tot € 248.000 (prijspeil 2021). Voor deze woningen gaat een zelfbewoningsplicht gelden van drie jaar. Voor nieuwe koopwoningen die tot deze prijsgrens gerealiseerd worden op door de gemeente verkochte bouwgrond geldt een zelfbewoningsplicht en overwinstregeling van 10 jaar.

Kansen op woningmarkt

Er zijn veel nieuwe woningen nodig in Heerhugowaard om aan alle inwoners een passende woning te bieden. Om de huizenmarkt (iets) betaalbaarder te houden, en daardoor starters of andere woningzoekenden een kans te bieden, worden de zelfbewoningsplicht en overwinstregeling bij nieuwbouw uitgebreid.

Beschermen maar niet vastzetten

De zelfbewoningsplicht maakt het opkopen van woningen door beleggers minder aantrekkelijk. Tegelijkertijd heeft het ook impact op de koper van een woning. In verschillende situaties is er de mogelijkheid voor kopers om daar van af te wijken. Zo kan bijvoorbeeld een ontheffing van de zelfbewoningsplicht worden aangevraagd bij echtscheiding of overlijden van een partner. En is door de gemeente de bewoning door eerste- of tweedegraadsfamilieleden als uitzonderingsmogelijkheid toegevoegd. De gedachte hierbij is dat het motief om de woning aan te kopen niet een verdienmodel is, maar ondersteuning van het familielid.

In gesprek met ontwikkelaars

Naast deze maatregelen neemt de gemeente ook het initiatief om bij nieuwbouwprojecten op bouwgrond van private partijen samen met ontwikkelaars te verkennen of de zelfbewoningsplicht ook kan gelden voor woningen boven de € 248.000.