Nieuws uit Alkmaar en de regio!
Nieuws uit Alkmaar en de regio!

Grondige opknapbeurt voor Smaragd

Heerhugowaard, De Smaragd wordt tien weken lang onderworpen aan een grondige opknapbeurt, waarbij de rijbaan, fietspaden en het groen worden vernieuwd.

Vernieuwde straten en mooier groen

Er wordt groot onderhoud uitgevoerd aan het asfalt. Tegelijk met dit onderhoudswerk wordt een aantal kruisingen en bushaltes aangepast. Ook worden bijna alle trottoirs opnieuw bestraat en wordt de openbare verlichting daar aangepast.

Daarnaast wordt de groenstructuur rondom de Smaragd aangepakt. Omwonenden zijn dit voorjaar betrokken bij het ontwerp van dit groen. Om de werkzaamheden aan de weg goed uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk om een aantal bomen langs de Smaragd weg te halen. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond komen daar nieuwe bomen voor terug.

Deel Smaragd afgesloten

Het gedeelte van de Smaragd tussen de Middenweg en de Diamant is in verband met de werkzaamheden tot en met eind oktober afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Tot 1 oktober vinden de werkzaamheden plaats tussen de Middenweg en de Granaat. In deze fase worden voorzieningen getroffen om de woonbuurt ernaast via de Zirkoon of de Onyx bereikbaar te houden. Tussen 4 en 29 oktober wordt er aan de Smaragd gewerkt tussen de Granaat en de Diamant. Bus 162 wordt omgeleid via de Zuidtangent, Rustenburgerweg en Amstel.