Nieuws uit Alkmaar en de regio!
Nieuws uit Alkmaar en de regio!

“Heel Noord-Holland moet profiteren van recreatie en toerisme”

De provincie Noord-Holland wil dat heel Noord-Holland moet kunnen profiteren van recreatie en toerisme.

De nieuwe visie Recreatie & Toerisme Noord-Holland 2030 is de basis om de komende jaren te werken aan de juiste balans tussen de toeristisch-recreatieve druk en draagkracht van een gebied.

Strand
Gedeputeerde Ilse Zaal: “De aantrekkelijkheid van Noord-Holland wordt in grote mate bepaald door een goed en divers aanbod voor recreanten en toeristen. Daarnaast is de sector een belangrijke werkgever. Hoe zorgen we dat er in de toekomst voldoende ruimte is om in de behoefte van die recreanten en toeristen te voorzien? De druk op de ruimte wordt steeds groter door bijvoorbeeld verstedelijking, infrastructuur en energietransitie. Wij gaan daarom samen met onze partners werken aan de juiste balans tussen toeristisch-recreatieve druk en draagkracht van de omgeving. Ook willen we samen de kwaliteit van het aanbod versterken vergroten.”

In 2021 wordt de visie verder uitgewerkt. De provincie gaat, samen met de partners, verder met het onderzoeken van de draagkracht van gebieden. Waar is het te druk en welke plekken kunnen juist meer bezoekers ontvangen dan nu het geval is?

Noord-Holland zet zich al lang in voor een goed aanbod van recreatie-voorzieningen. De provincie is bijvoorbeeld mede-opdrachtgever en financier van 5 recreatieschappen en financiert wandel -en fietsroutes. Een overkoepelende visie was er nog niet.