Nieuws uit je eigen regio!
Nieuws uit je eigen regio!

Nieuwbouw woningen in de Egmonden stap dichterbij

plattegrond nieuwbouw Egmond a/d Hoef oost-noord

De plannen voor woningbouw in de Egmonden gaan voor behandeling naar de gemeenteraad. De woningbouw in Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef is daarmee een stap dichter bij het bouwen van nieuwe woningen. Na een jaar van voorbereidingen is het aan de raadsleden om zich hierover te buigen.

Dat de behoefte aan woningbouw groot is, bleek uit participatieavonden en een enquête onder de bewoners. Er is op verschillende manieren aan de inwoners van de 2 dorpen gevraagd hoe zij dachten over de woningbouwplannen. En hoe dat vorm moet krijgen. Veel inwoners hebben positief gereageerd; meer dan 90% was voor woningbouw. 

Woningen in de Egmonden

In het plan Dorp en Duin worden in verschillende fases 350 woningen toegevoegd. In de eerste fase komen 150 woningen ten oosten van Egmond aan den Hoef en 100 woningen ten zuiden van Egmond-Binnen. Deze woningen bestaan voor 50% uit woningen met een vraagprijs tot 225.000 euro of een maandelijkse huur tot 750 euro. 25% van de woningen heeft een maximale vraagprijs tot 325.000 euro of een maandelijkse huur tot 1.000 euro. Op de eerste twee categorieën wordt geen winst gemaakt. De laatste 25% is in de vrije sector. Dit is nodig voor bijvoorbeeld de aanleg van wegen en riolering.

De gemeente heeft een plan gemaakt zodat Egmonders voorrang hebben op al deze woningen.

Aanpassingen

Eerder was ook sprake van woningbouw ten noorden van Egmond aan den Hoef tussen de Tiggellaan en de Zandweg. De gemeente wil hierover eerst verder in overleg met de omwonenden. Daarom zijn die woningen naar later doorgeschoven. In die latere fases wordt ook gewerkt aan het toevoegen van 50 extra woningen ten zuiden van Egmond-Binnen. De gemeente start met het vervolg als dit bestemmingsplan voor de eerste fase door de gemeenteraad is vastgesteld.

Politieke behandeling

Het college stemde op 21 december in met het bestemmingsplan voor Dorp en Duin. Op 27 januari is een algemene raadscommissie (beeldvormend) speciaal over dit onderwerp. Na een presentatie van het college wordt het bestemmingsplan besproken met inwoners en belanghebbenden. Zij hebben dan de gelegenheid om in te spreken. Op 3 februari staat het weer op de agenda van de Algemene Commissie (oordeelsvorming). Dan is er geen gelegenheid om in te spreken. De planning is dat het plan op 8 februari in de gemeenteraad wordt behandeld.

De stukken voor dit bestemmingsplan staan op de website raad Bergen-nh.

Voorbehoud

Het college maakt wel een voorbehoud. De provincie gaf eerder aan geen voorstander te zijn van woningbouw op deze locaties en kan zich bij de rechter tegen het plan verzetten. 

plattegrond nieuwbouw Egmond a/d Hoef oost-zuid

plattegrond nieuwbouw Egmond-Binnen zuid

Bron: Gemeente Bergen