Algemeen · 26 juni 2024

HHNK keert 1 miljoen subsidie uit voor klimaatadaptatie

HHNK keert 1 miljoen subsidie uit voor klimaatadaptatie

Twaalf gemeenten aan de slag voor een klimaatbestendige omgeving

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft aan twaalf verschillende gemeenten subsidies verleend uit de regeling Klimaat Actief Noorderkwartier (KAN). Via deze regeling kunnen gemeenten voor projecten die de leefomgeving klimaatbestendiger maken, tot 30% subsidie van de projectkosten krijgen. De regeling is bedoeld om de uitvoering van deze projecten te versnellen.

Urgentie voelbaar
Het klimaat verandert en dat merken we ook in Noord-Holland. Het wordt warmer en natter. Er zijn vaker lange periodes van droogte en de kans op wateroverlast neemt toe. De gevolgen die we ondervinden van de steeds extremere weersomstandigheden, zijn helaas niet meer altijd te voorkomen.
,,Als waterschap werken we al jaren intensief samen met de gemeenten om het gebied klimaatbestendiger te maken. De urgentie om nu actie te ondernemen is voelbaar, zeker door de extreme hoeveelheid neerslag van de afgelopen maanden. We voelen letterlijk nattigheid. De KAN-regeling was bedoeld om projecten aan te jagen, en we zien dat dat werkt”, aldus hoogheemraad Klazien Hartog.

Gesubsidieerde projecten Alkmaar en Heiloo
Gemeente Alkmaar gaat aan de slag met de Breedstraat, het Vlaanderhof en de Schoutenstraat. Om de kwetsbaarheid voor de Laat te verminderen is het belangrijk om bovenstrooms zoveel mogelijk water in bovengenoemden straten vast te houden. De straten worden voorzien van groenvakken en bomen. Daar waar mogelijk wordt een waterbergende laag aangelegd en waar nodig drainage. Gemeente Heiloo gaat de Stationsweg en de Zeeweg herinrichten. Er worden maatregelen genomen om wateroverlast te verminderen. Verlaagde groenstroken en waterbergende fundering worden aangelegd om regenwater op te vangen en vast te houden.

Criteria
HHNK hanteert voor de selectie van de projecten een aantal criteria. Zo is onder meer gekeken naar de urgentie en doeltreffendheid van het project. Andere belangrijke criteria waren de mate waarin de fysieke uitvoeringsmaatregelen bijdragen aan de opgaven van het hoogheemraadschap en de mate waarin een plan als voorbeeldproject voor andere projecten kan worden gezien.

error: Content is protected !!