Algemeen / Landelijk · 1 juli 2024

Persoonlijke leningen 2024: meer jongeren lenen geld

Persoonlijke leningen 2024: meer jongeren lenen geld

Aantal leningen de afgelopen 10 jaar met 137,5% gestegen

Jongeren nemen steeds vaker een lening. De afgelopen tien jaar is het aantal jongeren met een lening toegenomen met 137,5%. Dit blijkt uit nieuwe gegevens van het Nederlands Krediet Collectief. De reden hiervoor is de toegankelijkheid van leningen en de digitalisering van het aanvraagproces.

Digitalisering en opkomende populariteit onder jongeren

Steeds meer Nederlandse jongeren lenen geld. Ten opzichte van tien jaar geleden is het aantal leningen onder jongeren (18 tot 24 jaar) flink gestegen. Het aantal leenaanvragen onder jongeren lag in 2014 rond de 8.000. In 2023 is dit aantal meer dan verdubbeld naar 19.000 aanvragen.

“Door digitalisering van het aanvraagproces en de beschikbare online informatie is het voor jongeren steeds efficiënter om leningen met elkaar te vergelijken en een persoonlijke lening aan te vragen. Vaak is het aanvraagproces compleet online of middels advies. Men kan vanuit huis gemakkelijk een offerte aanvragen, documenten uploaden en uiteindelijk een lening afsluiten”, aldus Chris Hilgersom van het Nederlands Krediet Collectief. “Echter wordt er altijd gekeken of men aan de leennorm kan voldoen en of het financiële plaatje past binnen de vastgestelde criteria. Het is de taak als financiële dienstverlener je zorgplicht goed in te vullen en dat betekent ook gewoon nee zeggen als iets onverantwoord is.”

Populaire leendoelen onder jongeren

Jongeren nemen vooral een lening voor het verbouwen van hun woning, blijkt uit het onderzoek. Het afsluiten van een (groene) lening naast de hypotheek is populairder geworden. Vaak is voordeligheid de reden (geen additionele kosten zoals notaris- of afsluitprovisie) en dat het beter past binnen de gewenste financiële kaders. Jongeren zijn zich steeds meer bewust dat het niet verstandig is om bijvoorbeeld iets voor dertig jaar te financieren terwijl de economische levensduur korter is. Op nummer twee staat een lening voor een nieuwe auto. Ook hier is te zien dat jongeren zich eerst goed laten informeren en niet klakkeloos een dure financiering aangaan via de dealer. Daarnaast doen ook de leningen voor een studie het goed, die bijvoorbeeld niet direct door de werkgever vergoed worden.

Gevolgen voor jongeren, uitgestelde betalingen doorn in het oog 

Toch is niet alles zo rooskleurig. Het aangaan van een lening kan gevolgen hebben voor jongeren die een hypotheek willen afsluiten. Dit ligt aan de Bureau Krediet (BKR) registratie, hierin staat geregistreerd welke leningen je hebt afgesloten.

Chris Hilgersom legt uit dat een betalingsachterstand leidt tot een negatieve registratie, wat hypotheekaanvragen bemoeilijkt door strengere voorwaarden van banken. ”Vaak wordt 2% van het geleende bedrag in mindering gebracht op de maximale maandlasten, waardoor de maximale hypotheek afneemt. Verantwoord lenen en een financieel plan opstellen helpt negatieve BKR-registraties te voorkomen. Daarnaast zien we in toenemende mate dat jongeren massaal gebruik maken van uitgestelde betalingen. Marktpartijen zoals Klarna of andere vormen van kopen op afbetaling vormt een serieus risico voor de toekomstige financiële stabiliteit van jongeren. Geld lenen via dit soort retail kanalen is onvoldoende gereguleerd. Een reguliere lening zoals een persoonlijke lening is daarentegen wel onderworpen aan strenge eisen,” aldus de directeur van het Nederlands Krediet Collectief. 

error: Content is protected !!