Algemeen · 21 juni 2024

Zorgverzekeraars zeggen vertrouwen op in huisartsenorganisatie Co-Med

Zorgverzekeraars zeggen vertrouwen op in huisartsenorganisatie Co-Med

Zorgverzekeraars hebben vandaag de overeenkomst met huisartsenorganisatie Co-Med opgeschort

Er is onvoldoende vertrouwen dat de organisatie goede zorg en continuïteit van zorg kan leveren. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houden de situatie nauwlettend in de gaten.

Actuele informatie voor patiënten

Ondanks dat de zorgverzekeraars aangeven dat zij geen vertrouwen meer hebben in Co-Med, kunnen de praktijken open zijn. Patiënten van alle zorgverzekeraars die ingeschreven staan bij een praktijk van Co-Med kunnen terecht op de site www.cz.nl/co-med. Hierop staat bij welke andere praktijk patiënten nu terecht kunnen. Deze website wordt regelmatig bijgewerkt met de meest actuele informatie. Bij spoedsituaties is het altijd mogelijk een huisarts in de buurt te zien. De IGJ en NZa wijzen  op de alternatieven die door de zorgverzekeraars worden aangeboden. De IGJ en NZa adviseren om zoveel mogelijk gebruik te maken van het alternatief dat door de zorgverzekeraar wordt aangeboden. 

De NZa heeft nauw contact met zorgverzekeraars die verantwoordelijk zijn voor het toegankelijk houden van de zorg. Zorgverzekeraars hebben zorgvuldig gewerkt aan verschillende scenario’s voor iedere regio zodat patiënten de zorg kunnen blijven krijgen die ze nodig hebben.

De IGJ vindt het belangrijk dat de zorg zoveel mogelijk doorgaat en veilig is. De acute zorg moet altijd geleverd worden. Daarvoor moeten patiënten weten bij wie ze terecht kunnen en dat hun patiëntendossiers beschikbaar zijn. Verder moeten patiënten, huisartsen en andere zorgaanbieders zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over wat deze situatie voor hen betekent. 

error: Content is protected !!