Alkmaar wil duurzaamheid impuls geven met Agenda Duurzaam Alkmaar

De gemeente Alkmaar wil het beleid en uitvoering van de ambities op het gebied van duurzaamheid een impuls geven door de Agenda Duurzaam Alkmaar vast te stellen. De Agenda geeft gezicht aan de duurzame ambities in 5 thema’s energietransitie, mobiliteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit, circulaire economie en het verduurzamen van de eigen organisatie. Dit laatste thema heeft speciale aandacht. Per thema wordt vindt er nadere uitwerking plaats.

Deze uitwerkingen hebben de vorm van aanvullend beleid waarin de koers en doelstellingen voor een specifiek thema, of onderdeel daarvan, wordt uitgewerkt. Er komt een tweejaarlijks uitvoeringsprogramma dat inzicht in prioritering, planning en budgettering van acties moet geven. De financiële gevolgen zijn nog niet duidelijk. De verduurzaming van de samenleving vraagt grote investeringen die zich weliswaar voor een groot deel terugverdienen, maar niet direct beschikbaar zijn.

Belangrijk onderdeel is een goede energie-infrastructuur. Alkmaar en de provincie kampen echter met congestie op het elektriciteitsnetwerk en de verwachting is dat dit tot zeker 2026 zal duren. Innovatieve oplossingen zijn nodig en de komende jaren zijn grootschalige aanpassingen van het elektriciteitsnetwerk noodzakelijk.