Alkmaar · 26 juni 2024

Alkmaarse partijen willen stop op subsidie evenementen met dieren

Alkmaarse partijen willen stop op subsidie evenementen met dieren

De Alkmaarse lokale partijen Partij voor de Dieren, GroenLinks en PvdA willen dat er in Alkmaar geen subsidie meer wordt verleend aan evenementen waarbij dieren worden gebruikt. In de Nota Aanbevelingen Gemeentelijk Dierenwelzijnsbeleid van 2022 heeft de Dierenbescherming aan gemeenten al het advies gegeven geen evenementen met dieren te organiseren omdat het in strijd zou zijn met de erkenning een dier en deze degradeert tot spelobject.

De gemeente heeft weliswaar geen juridische grond om het gebruik van dieren bij evenementen te verbieden, maar kan wel besluiten dit niet te subsidiëren. Omdat er een risico bestaat dat het gebruik van dieren bij een evenement de gezondheid of het welzijn van deze dieren aantast en subsidie het gebruik van dieren stimuleert, hebben de partijen nu in een motie gevraagd hiermee te stoppen.

Bron: BeatFM

error: Content is protected !!