Alkmaar · 28 juni 2024

Bewoners tegen langere openingstijd Achterdam

Bewoners tegen langere openingstijd Achterdam

Bewonersvereniging ‘Hart van Alkmaar’ heeft met grote zorg en verbazing kennisgenomen van de motie “Pilot verruiming openingstijden Achterdam”. ‘Hart van Alkmaar’ verzoekt de Alkmaarse gemeenteraad met klem geen verdere initiatieven, zoals tot verruiming van de openingstijden op de Achterdam, te ondernemen waardoor de overlast voor de bewoners zal worden vergroot.

Door verruiming van de openingstijden op de Achterdam, zelfs wanneer dat als proef wordt ingekleed, zullen er meer bezoekers naar de Alkmaarse binnenstad komen, zullen deze bezoeken zich over een langere tijd in de nacht uitstrekken met de overlastgevolgen van dien. Het noodzakelijke evenwicht tussen wonen, werken en verpozen in de historische binnenstad moet geen verder geweld worden aangedaan volgens de vereniging.

error: Content is protected !!