Alkmaar · 21 september 2023

Burgerinitiatief gestart voor aanpak verkeerssituatie Kennemer- en Geestersingel

Er is een burgerinitiatief gestart voor de aanpak van de verkeerssituatie op de Kennemer- en Geestersingel in Alkmaar. Het gaat om een integrale aanpak van veiligheid, geluidsnormen, milieunormen, bereikbaarheid en de doorfietsroute.

Het burgerinitiatief komt met een doel om voor aanpassing van de maximaal toegestane snelheid naar 30 kilometer per uur en bijbehorende aanpassing van de weg te realiseren.

Het moet dan uiteindelijk leiden om geluidsoverlast, verbetering van luchtkwaliteit, veiligheid en het comfort voor voetgangers en fietsers te verminderen. Het Alkmaarse College zal worden verzocht het burgerinitiatief in samenspraak met de initiatiefnemers en andere belanghebbenden te gaan onderzoeken op wenselijkheid en haalbaarheid van de burgers in Alkmaar.

error: Content is protected !!