ChristenUnie wil af van coffeeshops en prostitutie

De ChristenUnie in Alkmaar wil af van coffeeshops en prostitutie. In het coffeeshopbeleid van Alkmaar is vastgesteld dat er maximaal vijf coffeeshops binnen de gemeentegrenzen van Alkmaar worden gedoogd en dat er voor elke coffeeshop die nu sluit één nieuwe gevestigd mag worden.

De aanwezigheid van coffeeshops trekt echter een zware wissel op het sociale leven in de gemeente. Ook de prostitutie op de Achterdam legt een zware druk op met name de omliggende buurt. De partij wil dat een uitsterfbeleid wordt ingevoerd voor coffeeshops, waarbij geen vergunningen aan nieuwe coffeeshops worden verleend, ook niet als bestaande coffeeshops zal sluiten.

Ook het beleid voor de verdeling van vergunningen voor de exploitatie van een seksbedrijf’ zou gewijzigd moeten worden naar een uitsterfbeleid. Daarbij zouden dan geen nieuwe exploitatievergunningen meer worden afgegeven en bestaande vergunningen niet langer mogen worden doorgegeven aan een andere exploitant. De ChristenUnie heeft over deze twee onderwerpen moties ingediend.