Alkmaar · 7 juli 2024

Deels uitbreiding vergunninghoudersparkeren in zuidoostelijke deel Schermereiland

Deels uitbreiding vergunninghoudersparkeren in zuidoostelijke deel Schermereiland

Alkmaar heeft opnieuw een enquête gehouden in het zuidoostelijke gedeelte van het Schermereiland. In het eerste kwartaal van 2023 vond daar een proef plaats met vergunninghoudersparkeren in het oostelijk gedeelte van het Schermereiland. Alleen in het noordoostelijk gedeelte was in die afsluitende enquête voldoende draagvlak (meer dan 60%) voor het invoeren van een parkeerregime.

Het gevolg daarvan is dat de parkeerdruk is verplaatst naar het zuidoostelijk gedeelte. Bewoners van deze straten verzochten om een nieuwe enquête. De enquête ging nogmaals over de vraag of er definitief vergunninghoudersparkeren zou moeten komen. De enquête is in mei uitgezet,

Alleen in het gebied met vooral laagbouw is er voldoende response en draagvlak van meer dan 60% geweest voor definitief vergunninghoudersparkeren. Ook in dit gebied zal daarom op 1 oktober 2024 definitief ergunninghoudersparkeren ingevoerd worden.

Bron: Beatfm

error: Content is protected !!