€ 9 miljoen als ondersteuning Alkmaarse organisaties voor extra energiekosten

Het college van de gemeente Alkmaar wil € 9 miljoen van de Bestemmingsreserve Energie inzetten als ondersteuning van Alkmaarse organisaties bij de betaling van extra kosten van de energierekening in 2023. In de loop van 2022 zijn de energieprijzen naar grote hoogtes gestegen en deze zullen naar verwachting ook langere tijd hoog blijven.

Veel niet-commerciële organisaties met maatschappelijke en ‘social impact ’doelen en activiteiten zullen in 2023 te maken krijgen met de hoge en variabele energietarieven. Verwacht wordt dat de hoge energiekosten door het gebrek aan buffers, vooral voor kleine tot middelgrote, niet-commerciële (vrijwilligers) organisaties, moeilijk of niet op te vangen zullen zijn. Om te voorkomen dat deze partijen hierdoor omvallen, wil het college van Alkmaar helpen bij het drukken van de energiekosten en zal het hen mogelijk gemaakt worden een subsidie aan te vragen.

Een te verwachten bijkomend effect van de hogere energielasten is dat energiebesparende maatregelen noodzakelijk worden. Ook voor deze kosten wil het college een tegemoetkoming mogelijk maken in de vorm van een subsidie.

Bron: Mediapartner Beatfm.nl