Extra raadsvergadering in Alkmaar over formatieproces

De burgemeester van Alkmaar heeft een verzoek van de fracties GroenLinks, Partij van de Arbeid, Leefbaar Alkmaar, Partij voor de Dieren, SP en ChristenUnie ontvangen om een extra raadsvergadering in te plannen. Deze moet gaan over het voor het formatieproces, nadat het college van Alkmaar in maart is gevallen, en wordt gehouden op donderdag 11 mei om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

De partijen willen duidelijkheid over de uitkomsten van de doorlopen verkenning en weten in welke mate dit voldoet aan de kaders die gesteld zijn in de motie ‘Hoe nu verder’ van 13 maart. Voor deze vergadering is ook verzocht de heer Blase in zijn hoedanigheid als voormalig verkenner en huidig (in)formateur uit te nodigen om deel te nemen aan de beraadslagingen van deze extra raadsvergadering.

Bron: Beatfm.nl