Flinke recordopbrengst collecte voor het Leger des Heils

Duizenden vrijwilligers hebben in de week van 27 november tot en met 3 december 2022 gecollecteerd voor het werk van het Leger des Heils in Nederland.

De landelijke collecte heeft in totaal een recordbedrag van € 1.336.050,20 opgeleverd. Met deze prachtige opbrengst kan het Leger des Heils opnieuw het verschil maken in mensenlevens.

“Met dit geld kunnen we verder bouwen aan de buurthuiskamers, waarmee we de sociale cohesie in buurten en wijken kunnen versterken.”

“De buurthuiskamers vormen ook een onmisbare schakel in de strijd tegen eenzaamheid,” geeft manager landelijke collecte van het Leger des Heils, Peter Hilhorst aan.

Voor mensen die mee willen werken aan die strijd, heeft het Leger des Heils nu al de mogelijkheid gecreëerd om mee te werken aan de collecte van 2023.

Aanmelden kan via de website: https://www.legerdesheils.nl/word-collectevrijwilliger.

Foto: aangeleverd