Gedeeltelijke nachtsluiting Schiphol moet bijdragen tot rust in de nacht in regio rond Alkmaar en Heiloo

Dinsdag 4 april presenteerde Schiphol keuzes die tot een stillere, schonere en betere luchtvaartmoeten leiden. In het pakket aan maatregelen kondigt Schiphol ook een gedeeltelijke nachtsluiting aan. Voor inwoners in de regio rond Alkmaar en Heiloo kan dit bijdragen aan een aaneengesloten periode van rust in de nacht.

Vanuit het belang van een gezonde leefomgeving is dit positief nieuws. Maar er zijn ook neveneffecten waarvan nog niet duidelijk is hoe die zich verhouden tot de positieve effecten. Bijvoorbeeld de mogelijke verschuiving van hinder naar de late avond en de vroege ochtend.

Een gedeeltelijke nachtsluiting is één van de agendapunten uit de Bestuurlijke samenwerkingsagenda Vliegverkeer Schiphol, regio Alkmaar-BUCH-IJmond-Haarlem. Ook het weren van de meest lawaaiige vliegtuigen zal een bijdrage leveren aan de verbetering van de leefomgeving in de regio Alkmaar-BUCH-IJmond-Haarlem. 

Bron: BEATFM.NL