Gemeente Alkmaar maakt werk van oneigenlijk grondgebruik

Begin 2021 heeft het college van de gemeente Alkmaar opdracht gegeven tot uitvoering van het project oneigenlijk grondgebruik. Het project is opgestart om stukken onrechtmatig in gebruik genomen gemeentegronden te legaliseren door verkoop en verhuur. Als de gronden niet kunnen worden uitgegeven, worden deze teruggevorderd of er kan sprake zijn van verjaring.

In juli 2022 hebben de inwoners waarbij oneigenlijk grondgebruik is geconstateerd in de wijken Daalmeer en Koedijk een informatiebrief over het project ontvangen. Deze inwoners zijn vervolgens geïnformeerd over de persoonlijke situatie bij hun woning. Bij een aantal situaties zijn er koop- en huurovereenkomsten gesloten en/of is er gemeentegrond ontruimd in overleg met de inwoners.

In mei ontvangen de inwoners die gemeentegrond in gebruik hebben in de wijken de Mare, Huiswaard en Vroonermeer een brief met informatie over het project. Vóór 1 september 2023 ontvangen deze inwoners nog een brief over de persoonlijke situatie bij hun woning.

Bron:Beatfm.nl