Alkmaar / Sport · 12 juni 2024

Gemeente en AZ onderzoeken mogelijkheden stadionterrein

Gemeente en AZ onderzoeken mogelijkheden stadionterrein

Met de intentie om het bijbehorende terrein rondom het AFAS Stadion nog verder te ontwikkelen, werd op 29 mei 2024 een afsprakenbrief ondertekend door AZ en gemeente Alkmaar. Er wordt verder onderzocht of het terrein verrijkt kan worden met diverse functies en aantrekkelijke voorzieningen.

In samenwerking met de gemeente wil AZ nagaan of een ruimtelijk, financieel en maatschappelijk haalbaar herontwikkelingsplan op de gronden rond het stadion mogelijk is. De afsprakenbrief bundelt verwachtingen en inspanningen die van weerszijden nodig zijn om het gebied aan de A9 te ontwikkelen.

Haalbaarheidsonderzoek
Een haalbaarheidsonderzoek maakt deel uit van de gemaakte afspraken en gaat in op verschillende functies en combinaties, zoals sport- en maatschappelijke functies. Zo worden er diverse varianten onderzocht die passen binnen de beoogde ontwikkeling op het terrein.

Gemeenteraad
De verwachting is dat het haalbaarheidsonderzoek in 2025 met de gemeenteraad besproken kan worden. De raad kan vervolgens een voorkeur aangeven, waarop die variant uitgewerkt wordt. Daarna volgt een formele procedure van het opstellen van een nieuw omgevingsplan.

Bij AZ blijven we continu op zoek naar mogelijkheden voor ontwikkeling en verbetering binnen alle aspecten van de club. In dit geval gaat dat dus op voor de gebiedsontwikkeling rondom het stadion in Alkmaar. Een plek waar, mits we de opties zorgvuldig uitdiepen, wellicht nog veel meer uit te halen valt. Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag. De samenwerking met de gemeente Alkmaar is zeer constructief en we willen samen verkennen waar we het gebied voor de supporters van AZ en Alkmaar als geheel verder kunnen verbeteren.

Algemeen Directeur AZ, Robert Eenhoorn

Door het gebied rond het AZ-stadion te ontwikkelen, krijgt het een aantrekkelijkere uitstraling die nog mooier aansluit op bedrijventerrein Boekelermeer en op onze binnenstad. Het is daarom goed dat we de mogelijkheden samen gaan onderzoeken. Het AFAS Stadion geeft Alkmaar dat typisch Alkmaars entree en daarop moet de omgeving aansluiten. De samenwerking met AZ is heel erg goed en we zetten daarin graag samen de volgende stap.

Wethouder Sport, Christiaan Peetoom

error: Content is protected !!