Gemeenten zetten vaker buurtsportcoaches in om vluchtelingen te laten sporten

Het Mulier Instituut heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van buurtsportcoaches door gemeenten voor sport en bewegen van vluchtelingen.

Uit het onderzoek blijkt dat steeds meer gemeenten hun buurtsportcoaches inzetten voor deze doelgroep, met name als gevolg van de vluchtelingenstroom uit Oekraïne.

In 2022 zette de helft van de gemeenten hun buurtsportcoaches in voor vluchtelingen, terwijl dit in voorgaande jaren nog maar 34 tot 37 procent van de gemeenten was.

De belangrijkste redenen voor gemeenten om buurtsportcoaches in te zetten voor vluchtelingen zijn de vluchtelingenstroom uit Oekraïne, de komst van een opvanglocatie in de gemeente en beleidsdoelstellingen van de gemeente.

Het onderzoek wijst er ook op dat sport en bewegen belangrijk zijn voor de (sociale) integratie van alle vluchtelingen, en dat het belangrijk is om dit in beleidsdoelstellingen en uitvoeringsplannen op te nemen om dit voor vluchtelingen te borgen.