Alkmaar · 15 november 2023

GroenLinks en PvdA Alkmaar willen duidelijkheid woningbouwprojecten Alkmaars Kanaal en flexwoningen

GroenLinks en PvdA Alkmaar willen duidelijkheid woningbouwprojecten Alkmaars Kanaal en flexwoningen

Het huidige college heeft volgens GroenLinks en PvdA Alkmaar in de Programmabegroting 2024 aangegeven minder vaart te willen maken met de woningbouwprojecten aan het Alkmaars Kanaal. Het idee van wonen aan het Alkmaars Kanaal wordt volgens hen daarin beperkt tot enkele locaties. Hierdoor wordt de schaarste aan woningen niet ingelopen en daarom willen de fracties van het college weten wat het plan voor het Alkmaars Kanaal is.

Zij willen nu van het college weten welke projecten worden geprioriteerd, hoeveel woningen dit oplevert en wat de planning is. Daarnaast willen de partijen weten hoe dit de Woondeal regio Alkmaar beïnvloedt en hoe Alkmaar een rol wil blijven spelen in de MRA regio. Een andere vraag is waar de beloofde flexwoningen blijven. In december vorig jaar werd de gemeenteraad verteld dat de Regio Alkmaar voornemens was op korte termijn 1.000 flexwoningen te realiseren met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De behoefte aan dit soort woningen is ondertussen alleen maar toegenomen, maar er is nog geen enkel resultaat. De vraag aan het college is of zij nog steeds voornemens is een substantieel deel van deze 1.000 flexwoningen in Alkmaar te gaan realiseren. De twee partijen stellen tenslotte voor te onderzoeken of de locaties waar geen woonwagenstandplaatsen gerealiseerd kunnen worden wellicht voor de bouw van flexwoningen ingezet kunnen worden.

Bron: Beatfm.nl

error: Content is protected !!