Groot verlies GGD; gemeenten moeten zeer waarschijnlijk bijspringen

Uit de jaarstukken van GGD Hollands Noorden blijkt dat 2022 is afgesloten met een negatief jaarresultaat van € 3.691.000. Het negatieve resultaat vloeit voort uit het besluit te stoppen met de ontwikkeling van het GGID.

Zonder de uit dit besluit volgende afboeking van de opgebouwde activa, zou er sprake zijn geweest van een resultaat van € 138.000 positief.

Het jaar 2022 heeft voor de organisatie grotendeels in het teken gestaan van de bestrijding van deCovid-19 en Monkeypox pandemie en de komst van Oekraïense vluchtelingen.

Daarnaast is op 2 november 2022 het besluit genomen om te stoppen met het verder ontwikkelen van het digitaal dossier voor de Jeugdgezondheidszorg (GGiD).

De algemene reserve bedraagt op 31 december 2022 € 2.609.000 negatief. Deze negatieve algemene reserve vloeit voort uit het besluit te stoppen met de ontwikkeling van het GGiD.

Omdat de algemene reserve niet toereikend is om de gevolgen van de nieuw afgesloten CAO 2023 af te dekken, is het zeer waarschijnlijk dat gemeenten op dit punt zullen moeten bijspringen.

Bron: Beatfm.nl