Herinrichting Burgemeestersbuurt West-Graftdijk

De Burgemeestersbuurt is een wijk die in de jaren 80 is gebouwd. De inrichting van de wijk is in de loop van de tijd niet veel veranderd. De riolering in de wijk geeft regelmatig storing en is aan vervanging toe. Het vervangen van de riolering biedt ook direct kans om de wijk klimaatadaptatief in te richten. Op zomerse dagen ontstaan door versteende oppervlakken, bebouwde omgeving en de weinige bomen hoge temperaturen. Ook komen steeds vaker perioden met hevige buien en perioden van langdurige droogte voor, met als gevolg water op straat en uitdroging van de ondergrond. Bij de herinrichting nemen we passende maatregelen om dit tegen te gaan.

Werkzaamheden

De werkzaamheden voor de herinrichting bestaan uit:

  • verwijderen groen
  • opbreken huidige bestrating
  • verwijderen en aanleg riolering
  • aanleg nieuwe bestrating
  • groeninrichting

Planning

De voorlopige planning voor dit project is als volgt:

  • Opstellen schetsontwerp: mei/juni 2022
  • Participatie met bewoners: eerste kwartaal 2023
  • Ontwerp en engineering: t/m juni 2023
  • Aanbesteding voor de uitvoering van de werkzaamheden: juli/augustus 2023
  • Uitvoering: 4e kwartaal 2023 t/m 4e kwartaal 2024

Contactpersoon

Heb je vragen of opmerkingen over dit project? Dan kun je contact opnemen met de projectleider Timon Pouwels via projectburgemeestersbuurt@stadswerk072.nl.