Onderzoek wijst uit: terugsnoeien bomen Molen van Piet nodig

Om een zo ongehinderd mogelijke windgang te realiseren voor de Molen van Piet in Alkmaar zou de huidige bomenhaag rond de molen teruggesnoeid moeten worden. Door de Molenfederatie en na een technisch onderzoek is geconstateerd dat de molen negatieve gevolgen ondervindt van de huidige windsituatie en dat 17 tot 22 bomen binnen een cirkel van 100 meter rondom de molen gesnoeid moet worden.

Gelet op de grote mate van snoei die dit vraagt, is het boomtechnische advies voor 19 van deze bomen om dan te kiezen voor kap in plaats van snoei. Van de genoemde 22 bomen zijn er 17 bomen monumentaal. Voor het mogen kappen van bomen of het grootschalig snoeien is een omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand nodig. Hiervoor is in elk geval nog een quickscan flora en fauna in het kader van de Wet Natuurbescherming worden uitgevoerd.

Omdat het Bolwerk als geheel een rijksmonument is, zal met de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed moeten worden afgestemd of voor het wijzigen van het monument door kap of grootschalige snoei, van deze dienst een advies nodig is. Het streven is de vervolgstappen in het tweede kwartaal afgerond te hebben.

Bron: Beatfm