Alkmaar · 22 juni 2024

Ontwikkelkaders voor het Alkmaars Kanaal: Wat is het?

Ontwikkelkaders voor het Alkmaars Kanaal: Wat is het?

We werken aan ontwikkelkaders voor de verschillende deelgebieden van het Alkmaars Kanaal. Maar wat is dat, een ontwikkelkader?

Om aan de vraag naar wonen te kunnen voldoen en om Alkmaar een nóg aantrekkelijkere stad te maken, wordt er hard gewerkt om binnenstedelijk bouwen op verschillende plekken langs het Noordhollandsch Kanaal mogelijk te maken. De ambitie is om een aantal gebieden, waar nu vaak alleen nog gewerkt wordt, te transformeren naar gebieden waar zowel gewoond als gewerkt wordt, en waar we ruimte houden en maken voor extra voorzieningen en groen.

Raamwerk voor 15 tot 20 jaar

Voor de gebieden waar de kaders voor het bouwen nog niet helemaal duidelijk zijn, stellen we ontwikkelkaders op. Zo ook bijvoorbeeld voor Overstad. Dit is een van de deelgebieden van het Alkmaars Kanaal dat de komende jaren gaat veranderen van winkel- en werkgebied naar een gemengd stadsdeel, met ruimte voor wonen, werken, winkels, voorzieningen, meer groen dan nu het geval is, en een prettige openbare ruimte. Deze ambities vertalen we naar een raamwerk voor de indeling en verdeling van de beschikbare ruimte. Een raamwerk dat we, met de kennis van nu, circa 15 tot 20 jaar verwachten te kunnen toepassen.

Samenhang en flexibiliteit

Het ontwikkelkader bewaakt de samenhang voor de lange termijn, met voldoende flexibiliteit voor de markt. Het biedt spelregels voor initiatiefnemers bij het ontwikkelen van nieuwe plannen. Het Ontwikkelkader Overstad geeft gebruikers, ontwikkelaars en bewoners duidelijkheid over de mogelijkheden en toekomstige kwaliteiten van een deelgebied, bijvoorbeeld Overstad.

Dit geeft huidige ondernemers en eigenaren zekerheid om te investeren in hun eigendom. Ook biedt het helderheid aan projectontwikkelaars over wat ze mogen, en aan bewoners over wat ze kunnen verwachten. Het ontwikkelkader biedt zekerheid aan alle gebruikers, ondernemers, investeerders en (toekomstige) bewoners.

Inloopbijeenkomsten

Het ontwikkelkader voor Overstad is vrijgegeven voor participatie. Verderop in deze nieuwsbrief vind je meer informatie hierover. In de loop van dit jaar organiseren we ook nog bijeenkomsten over de ontwikkelkaders voor Oudorp, Overdie en Viaanse Molen. Wil je op de hoogte blijven over de ontwikkelingen in het Alkmaars Kanaal, volg ons dan via deze nieuwsbrief, onze website of social media.

error: Content is protected !!