Alkmaar · 4 juli 2024

Ook 30 kilometer op Geester- en Kennemersingel

Ook 30 kilometer op Geester- en Kennemersingel

Het Burgerinitiatief Geester- en Kennemersingel heeft voorgesteld om de maximumsnelheid op de Geester- en Kennemersingel omlaag te brengen naar 30 kilometer per uur, inclusief aan aanpassing van het profiel van de weg. De reden hiervoor is het verbeteren van de veiligheid, het verlagen van het verkeersgeluid, het verbeteren van de bereikbaarheid en meer ruimte geven aan de doorfietsroute.

Om de verkeersveiligheid, leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het centrum te waarborgen is het nu de bedoeling om mensen te verleiden om andere routes dan de binnenstad te gebruiken om van of naar hun bestemming te komen als deze niet of direct naast de binnenstad ligt. Dit wil de gemeente bereiken door de maximumsnelheid op delen van de binnenring omlaag te brengen.

Het gaat daarbij om de Bierkade en deels de Vondelstraat, de Geestersingel en de Kennemersingel. De snelheid wordt wel pas verlaagd als de weg ook anders ingericht is. Via het nog op te stellen Actieplan verkeersveiligheid en de nog op te stellen Uitvoeringsagenda wordt een planning en kostenraming opgesteld.

error: Content is protected !!