Alkmaar · 9 juli 2024

OPA en BAS in bezorgd over voorrangspositie statushouders op woningmarkt

OPA en BAS in bezorgd over voorrangspositie statushouders op woningmarkt

Ondanks het feit dat er in Alkmaar geen voorrang voor het vestigen van statushouders is, lijken toewijzingscijfers op het tegendeel te wijzen. Deze doelgroep valt onder bijzondere doelgroepen waar 25% van de huizen aan wordt toegewezen. In 2023 ging in Alkmaar 24,8% van de sociale huurwoningen naar statushouders en in de eerste helft van 2024 zelfs 28,2%.
De fracties OPA en BAS zijn met vele Alkmaarders bezorgd over deze getallen, omdat daarmee de druk op woningmarkt toeneemt.

Beide fracties vinden het voor een goede integratie van belang dat de door Alkmaar te vestigen statushouders woningen worden toegewezen verspreid over de gemeente. Zij wil hierover opheldering van het college en wil ook weten hoe Alkmaar inhoud gaat geven aan het landelijk regeerakkoord waarin statushouders geen voorrang meer mogen krijgen.

error: Content is protected !!