Partij voor de Dieren wil stop op bestrijdingsmiddelen op gemeentelijke pachtgrond

Partij voor de Dieren heeft aan het college van de gemeente Alkmaar gevraagd of zij, in navolging van de provincie, voorwaarden over bestrijdingsmiddelen wil stellen bij het sluiten of verlengen van een pachtovereenkomst van gemeentegrond.

Met name het gebruik van glyfosaat zou volgens de Partij van de Dieren zo snel mogelijk verboden moeten worden. Daarnaast zou de gemeente biologische bedrijven en bedrijven met een korte reisafstand voorkeur moeten geven bij de toekenning van grond.