Alkmaar · 10 juli 2024

Plan voor 300 tot 400 woningen op locatie voormalige asielzoekerscentrum Picassolaan

Plan voor 300 tot 400 woningen op locatie voormalige asielzoekerscentrum Picassolaan

Alkmaar vraagt instemming met een voorbereidingskrediet van € 350.000 voor de gebiedsontwikkeling van de Picassolaan. Het plan is om op deze locatie tussen de 300 en 400 woningen te realiseren. Om te kunnen starten met de planuitwerking van het gebied is dit bedrag noodzakelijk.

Er is eerder door de gemeente toegezegd per april 2024 het wooncentrum voor statushouders te beëindigen en het gebied om te vormen tot een reguliere woonwijk. Door de omvang van de locatie kunnen hier een aanzienlijk aantal woningen worden gerealiseerd. Het gaat daarbij zowel om appartementen als grondgebonden woningen. Een belangrijk uitgangspunt is om minimaal 30% van de woningen als sociale huurwoning te realiseren en 2/3 in het betaalbare segment.

error: Content is protected !!