POWERPLAY in Kunstuitleen Alkmaar

Van 15 maart t/m 8 april werkt Inderjeet Sandhu in de expositieruimte van Kunstuitleen Alkmaar aan de installatie POWERPLAY.

Met zijn multidisciplinaire praktijk legt ontwerper en kunstenaar Inderjeet Sandhu de verborgen verhalen bloot rondom het construeren van zijn identiteit en het begrip thuis. Zijn bi-culturele opvoeding in een Indiaas huishouden in Nederland maakt dat hij vaak ervaart hoe beide culturen en hun ideologieën elkaar tegenspreken en hem buitensluiten van volledige acceptatie.

De installatie ‘Powerplay’ gaat over de verschillende soorten macht die onze samenleving vormen, zoals officiële macht, verborgen macht en onzichtbare macht. De installatie onderzoekt ook hoe verzuiling zich heeft verplaatst van de fysieke naar de digitale sfeer, met nieuwe vormen van segregatie als gevolg. De pilaren in de installatie symboliseren deze machtsstructuren en verzuiling. Ze laten zien hoe ze onze ervaringen en interacties beïnvloeden. Door de pilaren te ontdoen van hun oorspronkelijke functie en ze op verschillende manieren te presenteren waarop ze niet langer een autoritair dak dragen en ondersteunen, wordt er een landschap gecreëerd waar een nieuwe toepassing en interpretatie kan worden gegeven aan deze objecten, ergo het instituut. De speeltuin dient hier als metafoor voor een plek waar men speelt met deze pilaren van macht en de machtsstructuren die onze levens beïnvloeden.

Inderjeet zal meestal aanwezig zijn op woensdag en vrijdag. Op zaterdag 1 april om half 4 bent u welkom voor een drankje en een ontmoeting met de kunstenaar.

Eventueel vermelden:
Workshop Powerplay
Wat gebeurt er als we uitingen van macht (de zuil) vermengen met uitingen van spel? Wat voor ‘potential space’ ontstaat er als resultaat van deze clash tussen realiteit en fantasie en hoe navigeren we ons binnen dit domein? De installatie Powerplay reflecteert hierop. Durven we weg te stappen van oude systemen en gebruikswijzen en een tussengebied van twijfel binnen te stappen en deze spelenderwijs te onderzoeken en vorm te geven?

Het doel van de workshop is dat de installatie stimuleert om vanuit je eigen autonomie keuzes te maken. Twijfels over het gebruik, de functie en locatie van het object zullen naar voren komen. Hoe stap je weg van deze oude dogma’s en geef je je fantasie en creativiteit de ruimte om zo een eigen speelomgeving te creëren? De vorm van het werk zal dienen als een decor om op eigen manier invulling kunnen geven aan het gebruik. Dat betekent niet bezig zijn met de juiste proporties, functionaliteit of ‘verantwoorde’ vormgeving, maar met het creëren van een installatie die je meeneemt naar een ‘realiteit’ voorbij vastgestelde regels en voorgeschreven gebruik.

Zaterdag 1 april 14 uur
Kosten: € 4,50 (Alkmaarpas gratis)
Inschrijven via info@kunstuitleenalkmaar.nl