Presentatie nieuw coalitieakkoord Alkmaar

Maandag 22 mei aanstaande presenteren de fracties van D66, OPA, BAS, VVD, CDA en SPA het coalitieakkoord aan raadsleden, commissieleden, belangstellenden, publiek en pers. Dat gebeurt in een speciale bijeenkomst waarbij ook de kandidaat-wethouders aanwezig zijn.

Op 24 mei is er een vergadering van de Gemeenteraad waarbij een raadsvoorstel voor benoeming en beëdiging van de wethouders gedaan zal worden.