Alkmaar · 19 juni 2024

Slimme toezichtcamera’s met algoritme in gebruik in Alkmaar

Politie basisteam Alkmaar vraagt tijdelijke flex-ANPR-camera's aan

Voor het behouden van kwalitatieve goede beelden van toezichtcamera´s in Alkmaar is het van belang om de camera’s tijdig te vervangen en uit te rusten met de nieuwste technologie. In 2023 zijn er 22 camera’s vervangen en komend jaar worden 38 camera’s vervangen en uitgerust met de nieuwste technologie. Om de observanten in de toezichtruimte effectiever en efficiënter hun werk te laten uitvoeren start in medio juli 2024 een pilot van een jaar met slimme camera’s.

De pilot is er op gericht om, door middel van slimme videotechnologie, gewelddadige incidenten in real-time te detecteren. In Alkmaar wordt de software van het bedrijf Oddity allereerst toegepast op de camera’s in het uitgaansgebied, met de intentie om bij succes dit uit te breiden en toe te passen bij meer permanente camera’s in andere gebieden.

Oddity werkt met een algoritme dat onder supervisie offline leert. Het algoritme heeft geleerd om geweld te onderscheiden van normale situatie door gebruik te maken van twee datasets: een dataset met videofragmenten van gewelddadige handelingen, en een dataset met videofragmenten van ‘normale situaties’. Het model leert gewelddadige bewegingen te herkennen en niet individuele personen te profileren.

error: Content is protected !!