Alkmaar · 10 juli 2024

Toch alleen bezoekers boven de 18 toegestaan om wedstrijd op het Waagplein te kijken

Toch alleen bezoekers boven de 18 toegestaan om wedstrijd op het Waagplein te kijken

Deze week heeft de gemeenteraad van Alkmaar via motie aan het college gevraagd ook jongeren onder de 18 jaar op het Waagplein toe te laten om naar de halve finale van Oranje te kijken. Na overleg met de vertegenwoordiger van de organisatie Stichting Evenementen Waagplein, is duidelijk geworden dat het te lastig is om op zo’n korte termijn invulling te geven aan deze wens.

De stichting is als organisator verantwoordelijk voor de bezoekers en volgens wet- regelgeving mogen er geen alcoholische dranken verkocht worden aan jongeren onder de 18. Een evenement met 18-minners vraagt extra organisatie en handhavingskosten waardoor het op dit moment niet past. Woensdagavond zal er daarom alleen voor bezoekers boven de 18 de mogelijk zijn de wedstrijd op het Waagplein te kijken.

Het college heeft besloten dat wanneer het Nederlands elftal de finale haalt, zij zich zal inspannen om op het Waagplein een mogelijkheid te realiseren waarbij alle leeftijden gezamenlijk de finalewedstrijd kunnen bekijken.

error: Content is protected !!