Verkoopverbod alcohol tijdens koningsdag in Alkmaar

Ook dit jaar geldt weer een verkoopverbod van alcohol tijdens koningsdag. Om dit instrument in te kunnen zetten is er een nieuwe verordening vastgesteld door de Burgemeester van Alkmaar.

Ook wordt in deze nieuwe verordening de bevoegdheid aan de burgemeester gegeven om aanwijzingen te geven tot het beperken van verkoop van alcohol op de dagen van risicowedstrijden van betaald voetbalorganisaties, omdat ook hier positieve effecten van zijn te verwachten op de openbare orde en veiligheid.