Vertraging fietskelder voormalige V&D-gebouw Alkmaar

De planvorming en het realiseren van appartementen in het monumentale voormalige V&D-gebouw is complex gebleken en kost meer tijd dan verwacht. De fase waarin het project zich bevindt, verloopt gestaag en de gemeente Alkmaar werkt samen met de eigenaren toe naar het gewenste eindresultaat. In het gebouw zal ook een fietsenstalling opgenomen worden.

Op dit moment wordt er gewerkt aan de ruimtelijke, technische inpassing van een fietsenstalling in het voormalige V&D-gebouw. De inpassing hangt samen met de overige invulling en gebeurt in goed overleg met de ontwikkelende partij.

Het is de bedoeling om met de realisatie van de fietsenstalling in het V&D-gebouw het fietsparkeren op straat te beperken. Het is niet de bedoeling om de Laat-west nog te gebruiken als openbare fietsparkeerplaats zoals in het verleden.