Bergen · 7 juli 2024

Tervisielegging Dorpsplein Bergen

Tervisielegging Dorpsplein Bergen

De 2 ontwerpbesluiten voor het Dorpsplein Bergen liggen tot en met 12 augustus ter inzage. In die periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

De gemeenteraad heeft op 20 juni 2024 ingestemd met de verdere procedure voor de realisatie van 2 gebouwen op het Dorpsplein in Bergen-Centrum. Deze staan bekend als het Pleingebouw en het L-gebouw. De raad heeft een coördinatiebesluit genomen en 2 ontwerp verklaringen van geen bedenkingen (vvgb’s) afgegeven.

De herontwikkeling van het Dorpsplein in Bergen-Centrum kent een lange voorgeschiedenis. Over het centrum wordt al decennia lang gesproken. Naast het Dorpsplein is er een plan voor de Harmonielocatie en in een later stadium komt er een andere invulling voor de plek waar nu ABN AMRO is gevestigd.

We willen dat het een levendig centrum wordt met pleinen, groen en woningen. Het openbare gebied in het centrum wordt helemaal opnieuw ingericht, dit gebeurt in samenspraak met ondernemers en inwoners.

Waar en wanneer kunt u de informatie inzien?

Met ingang van 1 juli 2024 tot en met 12 augustus zijn de 2  ontwerpbesluiten ter visie gelegd en kunnen zienswijzen worden ingediend. Daarna neemt de gemeenteraad een definitief besluit. Op Officiële Bekendmakingen staat de officiële publicatie. De ontwerpbesluiten zijn ook tot en met 12 augustus 2024 in te zien in het gemeentehuis, Jan Ligthartstraat 4, 1817 MR Alkmaar. 

Hoe kunt u reageren?

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen naar aanleiding van de ontwerpbesluiten schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij het college. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van Bergen, Postbus 175, 1860 AD Bergen. Vermeld boven aan de brief om welke vergunning of besluit het gaat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de gemeente via 072 – 888 00 00.

Meer informatie over dit project vindt u op Dorpsplein Bergen.

error: Content is protected !!