Herstel Dorpskerk Grootschermer

Door peilverlaging zijn de fundamenten van de dorpskerk van Grootschermer gaan scheuren. Het verantwoordelijke bestuur heeft door snelle actie naar de overheden zoals de Provincie Noord-Holland en de gemeente Alkmaar in zeer korte tijd van 1 jaar het benodigde restauratie geld van ruim € 300.000,- binnen weten te halen. Ook de dorpsbewoners hebben middels een kerkenveiling in een paar uur € 23.000,- gedoneerd.

Hierdoor kan de restauratie van de kerk al in september a.s. beginnen door een lokale aannemer die gelukkig tijd heeft vrijgemaakt voor deze klus en dat is hard nodig want de scheuren in muren en fundament worden alleen maar groter.

De destijds verantwoordelijke wethouder voor erfgoed Ad van Jongenelen heeft het bestuur in één van zijn laatste bestuursdaden, samen met zijn vakgroep erfgoed, het bestuur van de dorpskerk verrast met 3 grote bossen bloemen en de complimenten dat zij er zo snel in geslaagd zijn een sluitende begroting aan te bieden. Uiteraard zijn deze complimenten ook voor de dorpsinzet die als kleine kerngroep zo’n groot resultaat hebben bereikt.