Definitieve uitslag waterschapsverkiezingen bekend

De definitieve uitslag van de verkiezing voor een nieuw bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is bekend. De verkiezingen van 15 maart hadden in het beheergebied van het hoogheemraadschap een opkomstpercentage van 53,2%. In totaal brachten 512.981 Noord-Hollanders hun stem uit.

Onder grote belangstelling stelde het centraal stembureau de definitieve uitslag van de waterschapsverkiezingen voor het hoogheemraadschap vanmorgen vast tijdens een openbare zitting.

Dijkgraaf Remco Bosma: “Met een opkomst van 53,2% kwamen er meer kiezers naar de stembus. Water doet er dus ook volgens de kiezer toe! Bij verkiezingen horen winnaars en verliezers. We verwelkomen de nieuwe bestuursleden, maar nemen ook gepast afscheid van de algemeen bestuurders die niet meer terugkeren na deze verkiezingsuitslag. Tot slot spreken we ook dank uit aan de gemeenten die alle stembureaus hebben ingericht en de tellingen hebben verzorgd voor onze waterschapsverkiezingen.”

Lijst Partij Zetelverdeling 2023 (Zetelverdeling 2019)
1 waterplatform Groen, Water & Land 5 (7)
2 PVDA 3 (4)
3 VVD 3 (3)
4 Water Natuurlijk 2 (3)
5 CDA 1 (2)
6 50PLUS 1 (2)
7 AWP voor water, klimaat en natuur 0 (1)
8 Boeren Burgers Waterbelang 2 (1)
9 ChristenUnie 0 (0)
10 De Groenen – Piraten 0 (-)
11 De VrijeLijst 0 (-)
12 Actief voor Water 0 (-)
13 Nederland met een PLAN (S.V.P.) 0 (-)
14 Partij voor de Dieren 2 (-)
15 Belang van Nederland (BVNL) 1 (-)

  1. BBB 6 (-)

De zetelverdeling is te vinden op www.hhnk.nl.

Meer gekozen zetels
Door een wetswijziging over het aantal geborgde zetels zijn er drie zetels meer te verdelen dan tijdens de vorige waterschapsverkiezingen. Geborgde zetels zijn niet verkiesbaar. Voor de Categorie Ongebouwd betekent dit dat zij van 3 naar 2 zetels gaan. Deze worden benoemd door LTO Noord. De Categorie Natuurterreinen stijgt van 1 naar 2 zetels. Deze zetels worden benoemd door de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE). De Categorie Bedrijven verliest door de wetswijziging alle drie de zetels. Hierdoor komt het totaal aantal geborde zetels op 4 uit. Het aantal verkiesbare zetels stijgt daarmee van 23 naar 26 zetels.

Installatie nieuw bestuur
Op maandag 27 maart om 16.00 uur neemt het huidige bestuur tijdens een openbare vergadering afscheid. Woensdag 29 maart om 19.30 uur is de eerste vergadering van het nieuwe algemeen bestuur en leggen de nieuwe leden de eed of belofte af. Deze openbare vergaderingen vinden plaats in het kantoor van het hoogheemraadschap aan het Stationsplein 136 in Heerhugowaard.