Geslaagd Kiezersfestival. Een avondvullend programma met voor elk wat wils

Gisteravond vond in het kantoor van de Hoogheemraadschap in Heerhugowaard het allereerste Kiezersfestival plaats. Een avondvullend programma met voor elk wat wils.

De belangrijkste reden voor deze nieuwe opzet was om bij kiezers meer interesse te wekken voor de waterschapsverkiezingen. En daarin zijn we geslaagd, gezien de opkomst en de positieve reacties.

Vanaf 19:00 uur presenteerden de partijen zich in de centrale hal, waar kiezers hen ontmoetten en met hen in gesprek gingen. De aankleding van de hal versterkte de festivalachtige sfeer. Op de achtergrond verzorgde het Danspaleis de muzikale omlijsting. Bezoekers waardeerden de ambiance.

Townhall debat

Het Kiezersdebat, startte om 20:00 uur. De zaal was omgetoverd tot een heuse townhall. De grote u-vormige tribune zat vol met publiek waarbij iedereen dicht op de deelnemende partijen zat die in het midden deelnamen. Het geheel stond onder leiding van Maarten Bouwhuis.

“We kunnen het niet alleen”

Voordat het debat begon werd de dijkgraaf gevraagd naar wat voor HHNK zoal de uitdagingen voor de komende tijd zijn. Remco Bosma: “We moeten robuuster zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. Ons systeem moet veranderen. We moeten blijven innoveren. Dat vraagt grote investeringen. Hoe doen we dat het beste? Dat zijn politieke keuzes. Daarnaast zijn er opgaven voor de waterkwaliteit waarbij doelen zijn gesteld. Ook daar moeten keuzes in gemaakt worden hoe dat in te lopen. De afgelopen jaren is het waterbewustzijn veel hoger geworden. Je kunt zien dat water leeft. Al onze bestuurders weten dat dit de agenda van de toekomst is waarmee we aan de slag moeten gaan. Mijn algemene boodschap is dat politiek over het vergroten van de verschillen gaat. Maar uiteindelijk moet je komen tot een werkbaar compromis. En daarin kan zich dan de meerderheid vinden, moet je oog hebben voor de minderheden en hun standpunten ook meenemen in de besluitvorming. Uiteindelijk komt het er op neer dat we het samen moeten doen, we hebben grote opgaven en dat kunnen we niet alleen.”

Levendig debat

Hierna ging het debat dan echt van start. In vier ronden werd met vier partijen over vier kiezersvragen gedebatteerd. Deze vragen waren van te voren aangedragen door kiezers die hun vraag ook direct aan de partijen stelden. Dat waren zeer uiteenlopende en actuele vragen:

  • Hoe gaan we (het probleem van) de verzilting oplossen?
  • Wat moet het waterschap volgens u doen om tot een adequate wateropslag te komen? Hoe precies en wat zijn de plannen?
  • Hoe gaan jullie zorgen dat het grondwaterpeil beter beheersbaar blijft gedurende het jaar? Zowel voor de landbouw als de steden?
  • Wat kunt u doen aan de waterkwaliteit vooral in relatie tot biodiversiteit? Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat de omgeving ook goed is voor planten en dieren?

De lijsttrekkers gaven in een pitch van 30 seconden aan waar ze voor stonden en kregen 30 seconden om hun antwoord te geven op de kiezersvraag. Hierna gingen ze met elkaar in debat. En dat leverde een mooie dynamiek op waarbij ze elkaar ook echt even aan de tand voelden, met zowel meningsverschillen en scherpte als humor.

Na twee ronden werd als intermezzo onder leiding van Remco Bosma en Maarten Bouwhuis een korte quiz gehouden waarbij de kiezers reageerden op de vragen. 

Feestelijke afsluiting

Tegen 21:30 uur werden de gasten weer op ludieke wijze meegenomen naar de centrale hal, waar de avond onder het genot van de muzikale omlijsting van het Danspaleis en een hapje en drankje feestelijk werd afgesloten.

Ga stemmen!

Weet jij al wat je gaat stemmen op 15 maart? Op hhnk.nl/verkiezingen vind je meer informatie over de partijen en de stemhulp. Ben je die dag op kantoor? Dan kan je ook in de Waterlandzaal je stem uitbrengen. Sta je niet de gemeente Dijk en Waard ingeschreven, dan heb je een kiezerspas nodig. De gehele dag zijn er rondleidingen in museum Waterschat.