Natuur / Noord-Holland · 14 juni 2024

Natuur in Noord-Holland krijgt extra duwtje in de rug met 12 nieuwe energieboswachters

Natuur in Noord-Holland krijgt extra duwtje in de rug met 12 nieuwe energieboswachters

 De natuur in Noord-Holland krijgt er een extra duwtje in de rug bij. Maar liefst 12 nieuwe burgerexperts mogen zich Energieboswachter noemen.

Zij hebben met succes de Training Energieboswachter bij de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland afgerond, en hun certificaat in ontvangst genomen.

Net als de 11 al eerder opgeleide Energieboswachters waken zij over de natuur in Noord-Holland op plekken waar wind- en zonneparken tot stand komen.

Op die manier kan de energietransitie in volle gang worden voortgezet, terwijl ondertussen de biodiversiteit niet afneemt maar juist een boost krijgt.

Vanuit meerdere Natuur en Milieufederaties worden al vier jaar op rij Energieboswachters opgeleid. Er zijn nu 314 Energieboswachters actief in Nederland, waarvan 23 in Noord-Holland.

Dit zijn vaak betrokken bewoners of leden van lokale vrijwilligersgroepen, die zich graag inzetten voor wind- en zonneparken waarin de natuur haar vrije gang kan gaan.

Binnen de training worden kennissessies gehouden en praktijkopdrachten gemaakt. Hiermee zijn de nieuwe Energieboswachters helemaal voorzien van kennis om hun rol uit te dragen.

Zij gaan bijvoorbeeld om de tafel met gemeentes en energiecorporaties, om inhoudelijk advies te geven voor het nieuwe wind- of zonnepark.

Deze burgerexperts weten als de besten hoe zonneparken op zo’n manier kunnen worden opgezet, dat de biodiversiteit in dat gebied wordt versterkt.

De Energieboswachters hebben veel lokale kennis en zijn de verbindende factor tussen beleid en de buurt. Buurtbewoners worden zo betrokken bij de ontwikkeling van energieprojecten in hun buurt.

Wil je gebruikmaken van de kennis en kunde van een Energieboswachter? Vul dan het conactformulier in op www.energieboswachter.nl. Je wordt dan in contact gebracht met een Energieboswachter bij jou in de buurt.

error: Content is protected !!