1 mei weer 151 Noord-Hollandse zwemlocaties in open water

Het zwemseizoen voor zwemmen in open water start op 1 mei. Er zijn 151 zwemlocaties aangewezen in Noord-Holland. Het zwemseizoen eindigt op 1 oktober.

Ieder jaar wijst de provincie zwemlocaties aan voor zwemmen in oppervlaktewater. Dat is een wettelijke verplichting. Bij het aanwijzen van deze locaties wordt rekening gehouden met het aantal zwemmers, de waterkwaliteit en de bereikbaarheid en veiligheid van de locaties. 

Lijst met zwemlocaties

Informatie over de afzonderlijke zwemlocaties is te vinden op www.zwemwater.nl. De zwemwaterlocaties in Noord-Holland zijn te herkennen aan een blauw informatiebord van de provincie Noord-Holland.