Grensaanpassingen van het natuurnetwerk in Noord-Holland ter inzage

REGIO – Om te komen tot een aaneengesloten natuurnetwerk heeft provincie Noord-Holland een concept-besluit genomen over 61 verzoeken om de grenzen aan te passen. 

Veel van de verzoeken komen voort uit lopende gebiedsprocessen, waar de provincie in gesprek is met betrokken grondeigenaren, pachters en partners over de afronding van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). 

Het besluit geeft duidelijkheid over welke gronden binnen of buiten het netwerk (komen te) liggen. De voorgestelde grensaanpassingen zijn te zien op: www.noord-holland.nl/herbegrenzingskaart.

Het gaat om grensaanpassingen door heel Noord-Holland, van Texel tot aan de Oostelijke Vechtplassen. De grensaanpassingen liggen van 1 maart tot en met 11 april 2023 ter inzage. 

Iedereen die dat wil kan op het besluit reageren. Op www.noord-holland.nl/terinzageleggingen zijn vanaf dat moment ook de bijbehorende stukken in te zien. 

Met het netwerk ontstaan grotere leefgebieden en krijgen planten en dieren meer kans om te verspreiden.

Foto: aangeleverd