Leer te leven met water

De provincie Noord-Holland is omringd door water. De zeespiegel stijgt en tussen 2050-2100 wordt de grootste stijging verwacht. Meer dan andere provincies zal Noord-Holland hierop voorbereid moeten zijn.

Op 16 februari bracht de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit, Steven Slabbers het rapport ‘Leven met water in Noord-Holland’ uit. Slabbers: “We niet gewend zijn 30 of 50 jaar vooruit te kijken. Maar beslissingen van nu werken door tot 2100.” 

Zeespiegelstijging  

De zeespiegel stijgt en tussen 2050-2100 wordt de grootste stijging verwacht. Noord-Holland heeft nu een optimale beveiliging tegen het water. Met rondom water is het niet mogelijk heel Noord-Holland op hetzelfde niveau tegen water te blijven beschermen. Volgens Slabbers zullen we in de toekomst meer moeten variëren. Hoge beveiliging tegen het water in verstedelijkte gebieden en voor industriële complexen en goede bescherming voor agrarische locaties, want dat is van belang voor de voedselvoorziening. Voor de overige gebieden volstaat weer een lagere bescherming tegen het water. Dit vraagt om een andere kijk op de waterhuishouding: we weren water niet meer van het land maar maken het, waar mogelijk, onderdeel van de ruimtelijke ordening. 

Schoon drinkwater

Slabbers benadrukt dat provincie, waterschappen en Rijkswaterstaat nauw moeten samenwerken om het water letterlijk in goede banen te leiden zullen. Door een toename van de bevolking en groeiende economie zullen we tot 2100 10 procent meer oppervlakte nodig hebben om het water te bergen. Ook de toenemende behoefte aan schoon drinkwater betekent dat er meer waterwingebieden nodig zijn. Zeker ook vanwege een afname van de waterstand in de Rijn, een belangrijke zoetwater-leverancier. 

Jongeren

Slabbers presenteerde zijn rapport tijdens het symposium Leven met water. Jongeren pleitten er desgevraagd voor om eerst te kijken naar een nieuwe toekomst met water en dan pas naar de financiering zodat innovatieve ideeën niet meteen afvallen. Tijdens het symposium waren ook verkiesbare leden voor provinciale staten en de waterschappen aanwezig.  

Meer informatie staat op de pagina Advies bij ruimtelijke ontwikkelingen