Natuurorganisaties presenteren aanbevelingen

Op donderdag 25 mei 2023 overhandigden de samenwerkende terreinbeherende organisaties (TBO) van Noord-Holland hun visie ‘Natuurlijk Noord-Holland in 2050’ aan Gedeputeerde Natuur en Landschap, Esther Rommel. Hierin kijken de organisaties vooruit op wat de Noord Hollandse natuur in 2050 nodig heeft om gezond en duurzaam te zijn met voorstellen hoe daar te komen. De natuurorganisaties roepen het provinciebestuur op meer maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om de natuur in Noord-Holland uit te breiden te versterken, en extra te investeren in recreatievoorzieningen.

Fundamentele keuzes

Noord-Holland staat aan de vooravond van een aantal grote ruimtelijke vraagstukken. Denk aan stikstofreductie, de landbouwtransitie, klimaatverandering, de energietransitie en de toenemende recreatiedrukte. De keuzes die we nu maken zullen tot ver in de toekomst bepalen hoe ons landschap en onze natuur er uit zien. Sjakel van Wesemael, sectordirecteur Natuur en Beleving bij PWN en voorzitter TBO, overhandigde namens de Noord-Hollandse terreinbeherende organisaties de visie aan gedeputeerde Esther Rommel. “De veerkracht van mens en natuur is verrassend groot en samen zullen we er sterker uitkomen, na het nemen van een aantal fundamentele keuzes hoe we voortaan willen wonen, werken en recreëren. Deze TBO-visie is bedoeld ter inspiratie, wat kan wel, op weg naar een betere toekomst”, aldus Sjakel van Wesemael.