Onderscheiding voor Amber Laan: Ribbius Peletierpenning

NOORD – HOLLAND – Amber Laan (26) is door de vakjury gekozen als winnaar van de Ribbius Peletierpenning 2023 vanwege haar inzet om de dialoog te zoeken en bruggen te slaan.

Amber Laan is melkveehouder in Warder in het familiebedrijf in de Zeevang polder, een Natura 2000-gebied aan het Markermeer. 
Sinds kort is ze voorzitter van het Hollands Agrarisch Jongeren Kontakt en ze is daarnaast werkzaam als ‘adviseur duurzame landbouw’. 

Laan is actief op sociale media, schrijft columns in Agraaf, spreekt op bijeenkomsten, gaat in gesprek met bestuurders en politici en stimuleert vrouwen uit de agrarische sector aan dat ook te doen. Op deze wijze probeert zij de politiek te beïnvloeden. 

De viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht in 2019 was aanleiding voor Provinciale Staten om 5 jaar lang een onderscheiding uit te reiken aan een vrouw die zich verdienstelijk maakt voor de positie van vrouwen in de Noord-Hollandse politiek. 

Provinciale Staten vernoemden de onderscheiding naar Liesbeth Ribbius Peletier. Zij was de eerste vrouwelijke gedeputeerde van Noord-Holland en zette zich haar hele leven in voor vrouwenrechten.

Foto: Amber Laan wint de Ribbius Peletierpenning 2023 (aangeleverd)