Politie ontvangt steeds vaker meldingen van discriminatie in Noord-Holland

Het aantal meldingen en aangiften van discriminatie bij de politie Noord-Holland steeg in 2021 met 26% naar 561. Bij de drie antidiscriminatievoorzieningen in dezelfde eenheid daalde het aantal klachten naar 422, maar dit is nog steeds hoger dan in 2019.

Mensen met een migratieachtergrond of donkere huidskleur zijn de meest gemelde slachtoffers van discriminatie. Discriminatie op afkomst is de enige grond die wordt gemeld op alle terreinen, zoals onderwijs, buurt en wijk, openbare ruimte en arbeidsmarkt.

Het werkelijke aantal discriminatie-incidenten ligt waarschijnlijk hoger, omdat de meldingsbereidheid van mensen laag blijft. De aandacht voor inclusie en discriminatiebestrijding groeit echter wel.