Noord-Holland · 13 juni 2024

PFAS onder advieswaarde bij 18 zwemlocaties

PFAS onder advieswaarde bij 18 zwemlocaties

De provincie Noord-Holland heeft in april 2024 in samenwerking met de waterschappen onderzoek laten uitvoeren naar de concentraties van PFAS bij 46 van de 151 aangewezen zwemlocaties.

De eerste uitslagen zijn binnen. Uit de metingen van het Hoogheemraadschap van Rijnland blijkt dat de PFAS-concentratie bij alle 18 gemonitorde zwemlocaties onder de advieswaarde van het RIVM uitkomt.

De provincie maakt de resultaten van de overige 28 locaties, die onder het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht vallen, bekend zodra deze binnen zijn.

“Onze prioriteit is de bescherming van de gezondheid van de zwemmers,” aldus Rosan Kocken, gedeputeerde provincie Noord-Holland. “Ik ben blij dat wij kunnen melden dat de huidige PFAS-concentraties geen directe gezondheidsrisico’s vormen voor de gebruikers van deze zwemlocaties.”

De PFAS-metingen geven inzicht in de aanwezigheid van deze chemische stoffen die wereldwijd bekend staan om hun hardnekkigheid en gezondheidsrisico’s.

In juli 2024 vindt een tweede ronde aan metingen plaats bij de 46 locaties, om de situatie te blijven monitoren en eventuele veranderingen te signaleren.

De provincie blijft nauw samenwerken met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, de waterschappen, gemeenten en de GGD om de waterkwaliteit en de gezondheid van de zwemmers te waarborgen.

Voor vragen en voor meer informatie over de meetresultaten en de genomen maatregelen, kunnen inwoners terecht op www.zwemwater.nl en via de publieksinformatieborden bij de zwemlocaties.

Voor specifieke gezondheidsvragen kunnen inwoners mailen naar met GGD Kennemerland via leefomgeving@vrk.nl of bellen met 023-51 59 500.

error: Content is protected !!