Noord-Holland · 26 juni 2024

PFAS onderzoek aangewezen zwemlocaties

PFAS onderzoek aangewezen zwemlocaties

REGIO – Alle aangewezen zwemlocaties in de provincie Noord-Holland die op PFAS zijn onderzocht blijven onder de gestelde advieswaarden van het RIVM. De provincie Noord-Holland heeft in april 2024 in samenwerking met de waterschappen onderzoek gedaan naar de concentraties PFAS bij 46 van de 151 aangewezen zwemlocaties.

Bij 28 van deze locaties hebben het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht onderzoek gedaan. Alle onderzochte locaties blijven onder de gestelde advieswaarden van het RIVM.

Eerder publiceerde de provincie de resultaten van het Hoogheemraadschap van Rijnland, waaruit blijkt dat de PFAS-concentratie bij alle 18 gemonitorde zwemlocaties ook onder de advieswaarden van het RIVM blijven. Hetzelfde geldt voor de 3 zwemlocaties waar Rijkswaterstaat heeft gemeten.

Veel andere van de in totaal 151 aangewezen zwemlocaties liggen aan de kust. Voor het zwemmen in zeewater is geen reden tot zorg voor de gezondheid, zoals eerder bekend gemaakt in het persbericht ‘PFAS in zeeschuim langs de Nederlandse kust’.

In juli 2024 vindt een tweede ronde aan metingen plaats bij de 46 locaties, om de situatie te blijven monitoren en eventuele veranderingen te signaleren. De provincie blijft nauw samenwerken met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, de waterschappen, gemeenten en de GGD om de waterkwaliteit en de gezondheid van de zwemmers te waarborgen.

Voor verdere vragen en informatie over meetresultaten en de genomen maatregelen kunnen inwoners terecht op www.zwemwater.nl en de publieksinformatieborden bij de zwemlocaties.

Voor specifieke gezondheidsvragen kunnen inwoners contact opnemen met de GGD in de regio.

error: Content is protected !!