Noord-Holland · 27 juni 2024

Subsidie voor samenwerkingsverbanden in de landbouw 

Subsidie voor samenwerkingsverbanden in de landbouw 

De provincie Noord-Holland wil het netwerk van belangrijke landschapselementen in het landelijk gebied versterken. Om de aanleg en inrichting van het netwerk te bevorderen stellen de provincie Noord-Holland en de Europese Unie € 5 miljoen beschikbaar.

De regeling is voor samenwerkingsverbanden van agrariërs. Het gaat om investeringen die helpen bij onder andere herstel en aanleg van houtwallen, natuurvriendelijke oevers en kruidenrijke akkerranden.

Dit netwerk van landschapselementen, ook wel de groenblauwe dooradering genoemd, is onder andere belangrijk voor de biodiversiteit en de kwaliteit van het landschap. Het versterken van groenblauwe dooradering is onderdeel van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG).

In het PPLG staan de opgaven en doelen die Noord-Holland de komende jaren wil bereiken om het landelijk gebied mooi, leefbaar en gezond te houden en een toekomstperspectief te bieden voor de boeren.

Noord-Holland heeft doelen rond natuur en stikstof, water en bodem, klimaat en bodemdaling, landbouw, landschap, erfgoed en recreatie.

Subsidie aanvragen kan vanaf 4 september tot 29 november 2024. Er is in totaal € 5 miljoen beschikbaar. Van dit bedrag wordt 43% gefinancierd door de Europese Unie. De provincie Noord-Holland betaalt 57%.

error: Content is protected !!